Želite pomoći?

Potičite djecu na čitanje.

Lektire koje nismo digitalizirali a na popisu literature za lektiru možete naći ovdje.

Sve što imate digitalizirano možete nam poslati na info@knjigasvima.com preko JUBMOmaila ili slično.

Molim Vas da nam javite slanjem poruke na info@knjigasvima.com za sve pogreške na ovim stranicama.

Kako digitalizirati

Knjige treba skenirati minimalno s rezolucijom 300×300 dpi, bolje u sivom tonu (greyscale) ali može i u boji (RGB, colour). Skenirani materijal može biti niz slika (jpg) – stranica poredanih po redosljedu stranica ili pdf ili neki drugi format. Ako je niz slika onda ih je potrebno komprimirati u ZIP dakotetu ili neki drugi format.

Skenirane slike mogu biti i dvije zajedno na jednoj slici (lijeva i desna). Naslovnu stranu (korice) treba skenirati u boji.